Organy POT i ich kompetencje

Organy POT i ich kompetencje

 

Organami Polskiej Organizacji Turystycznej są:

 

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej

Kompetencje Rady POT:

1. Przyjmowanie przedstawionych przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej  rocznych planów finansowych oraz przedstawianie ich właściwemu ministrowi.

2. Przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej.

3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

4. Przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Polskiej Organizacji Turystycznej.

5. Opiniowanie kandydatów na stanowisko Prezesa i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej.

6. Określanie zasad wynagradzania pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników.

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej jest uprawniona do przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Do obowiązków Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej należy realizowanie zadań Polskiej Organizacji Turystycznej, określonych w pkt. 3, a w szczególności: 

1. Opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej, a także występowanie z wnioskami do właściwego ministra w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację tych zadań.

2. Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej.

3. Przedstawianie Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej i właściwemu ministrowi rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

4. Tworzenie jednostek organizacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w tym jednostek wykonujących zadania za granicą, a zwłaszcza ośrodków informacji turystycznej.

 

Rada Polskiej Organizacji TurystycznejVI Kadencja

Z dniem 9 lutego 2015 r. Pan Andrzej Biernat, Minister Sportu i Turystyki powołał Radę Polskiej Organizacji Turystycznej VI Kadencji. W składzie Rady znajdują się przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:

 

I. ADMINISTRACJA RZĄDOWA

1. Małgorzata Wierzejska, Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2. Tomasz Salomon, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Gospodarki;

3. Urszula Ślązak, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

4. Agnieszka Kręcisz – Borowiec, Zastępca Dyrektora Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;

5. Ewa Markowska-Bzducha, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

6. Wojciech Hurkała, Naczelnik Parków Narodowych w Departamencie Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska.

 

II. JEDNOSTKI LUB OGÓLNOPOSLKIE REPREZENTACJE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7. Katarzyna Gądek, Zastępca Dyrektora Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Krakowa, Unia Metropolii Polskich;

8. Andrzej Pisula, Burmistrz Kazimierza Dolnego, Unia Miasteczek Polskich; 

9. Janina Kwiecień, Starosta Kartuski, Związek Powiatów Polskich;

10. Małgorzata Mańka – Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Związek Miast Polskich; 

11. Anna Grygierek, Burmistrz Strumienia, Związek Gmin Wiejskich RP;

12. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Związek Województw RP

 

III. PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO I SAMORZĄDU ZAWODOWEGO, PRZEWOŹNIKÓW ORAZ STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH W DZIEDZINIE TURYSTYKI

13. Małgorzata Chechlińska, Prezes Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki, Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki;

14. Jan Korsak, Przewodniczący Komitetu Turystyki Krajowej Izby Gospodarczej, Krajowa Izba Gospodarcza;

15. Jacek Kowalczyk, Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego;  16. Marta Chełkowska, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związek Miast Bałtyckich; 

17. Andrzej Saja, Wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego; 

18. Andrzej Kindler, Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, Polska Izba Turystyki.

 


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organy POT i ich kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Polska Organizacja Turystyczna
Informację opublikował:Katarzyna Draba
Data publikacji:24.10.2003 14:12
Informację aktualizował:Katarzyna Draba
Data aktualizacji:20.05.2016 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.05.2016 12:09 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
11.05.2016 13:01 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
11.05.2016 13:00 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
11.05.2016 12:56 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
11.05.2016 12:54 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
11.05.2016 12:51 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
08.02.2016 11:20 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
09.02.2015 19:46 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
04.11.2014 17:08 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
29.08.2013 13:29 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
16.02.2012 12:51 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
14.02.2012 15:25 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
31.08.2011 14:41 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
24.03.2009 12:00 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
06.03.2009 14:55 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
06.03.2009 14:33 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
06.03.2009 14:32 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Katarzyna Draba)
06.03.2009 14:31 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
05.03.2009 16:29 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
06.10.2008 12:45Dokument usunięto. (Katarzyna Draba)
26.02.2008 15:38 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
31.01.2008 16:07 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
24.01.2008 12:25 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
08.01.2008 13:46 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
08.01.2008 13:38 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
26.11.2007 11:32 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
26.11.2007 10:48 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
10.10.2007 10:31 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
05.06.2007 12:21 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
30.04.2007 12:20 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
19.02.2007 15:26 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
19.02.2007 14:37 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
30.11.2006 14:49 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
28.03.2006 17:08 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
28.03.2006 17:08 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
28.03.2006 16:44 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
19.07.2005 09:52 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
19.07.2005 09:49 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
19.07.2005 09:46Usunięto załącznik "Rada Polskiej Organizacji
Turystycznej"
(Katarzyna Draba)
19.07.2005 09:44Dodano załącznik "Rada Polskiej Organizacji Turystycznej"
(Katarzyna Draba)
19.07.2005 09:43Usunięto załącznik "Rada Polskiej Organizacji
Turystycznej"
(Katarzyna Draba)
06.07.2005 11:11 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
06.07.2005 11:10Dodano załącznik "Rada Polskiej Organizacji Turystycznej"
(Katarzyna Draba)
06.07.2005 11:08Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Katarzyna Draba)
06.07.2005 11:07Usunięto załącznik " Rada Polskiej Organizacji
Turystycznej.doc"
(Katarzyna Draba)
06.07.2005 11:02 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
06.07.2005 11:02Zmieniono tytuł załącznika z "RadaPOTbip.doc" na " Rada
Polskiej Organizacji Turystycznej.doc"
(Katarzyna Draba)
06.07.2005 11:01Usunięto załącznik "Rada Polskiej Organizacji
Turystycznej"
(Katarzyna Draba)
05.07.2005 14:36Dodano załącznik "RadaPOTbip.doc"
(Katarzyna Draba)
05.07.2005 14:10Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Katarzyna Draba)
05.07.2005 14:10 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
05.07.2005 13:48 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
07.06.2004 13:42 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
07.06.2004 13:32Usunięto załącznik "Skład Rady POT"
(Katarzyna Draba)
07.06.2004 13:28Dodano załącznik "Rada Polskiej Organizacji Turystycznej"
(Katarzyna Draba)
07.06.2004 13:25 Edycja dokumentu (Katarzyna Draba)
24.10.2003 14:12 Utworzenie dokumentu. (Katarzyna Draba)