Struktura organizacyjna

Departament Strategii i Marketingu

Departament odpowiada za:

 1. tworzenie i koordynację wdrażania strategii POT,
 2. tworzenie planów działania POT w kraju i za granicą,
 3. realizację kampanii, imprez promocyjnych, seminariów i warsztatów za granicą,
 4. organizację i realizację podróży prasowych i studyjnych oraz site-inspection dla turystyki biznesowej,
 5. organizację stoisk narodowych na targach turystycznych za granicą,
 6. przygotowanie materiałów promocyjnych i graficznych POT,
 7. realizację polityki POT w organizacjach międzynarodowych,
 8. prowadzenie badań i analiz rynku turystycznego,
 9. wspieranie, doradztwo i promocję przemysłu spotkań w kraju i za granicą,
 10. opracowanie sprawozdań okresowych z realizacji planów działania POT.

Departament Promocji Turystyki Krajowej

Departament odpowiada za:

 1. realizację kampanii promocyjnych na rynku krajowym, mających na celu promocję atrakcji i produktów turystycznych, m.in. „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”, „Odpoczywaj w Polsce”, „Na wsi najlepiej”,
 2. podnoszenie jakości i konkurencyjności  oferty turystycznej Polski,
 3. promowanie dobrych praktyk wśród branży turystycznej poprzez organizację konkursów promocyjnych,
 4. wspieranie branży turystycznej poprzez promocję podróżowania po kraju poza wysokim sezonem turystycznym,
 5. współpracę z partnerami w regionach (m.in. regionalne i lokalne organizacje turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja produktowe, certyfikowane produkty turystyczne, Forum Informacji Turystycznej),
 6. ekspozycję rekomendowanych miejsc i atrakcji turystycznych Polski podczas krajowych targów turystycznych,
 7. organizację wydarzeń turystycznych i promocyjnych w tym m.in.: Światowy Dzień Turystyki, Forum POT-ROT-LOT, Forum Informacji Turystycznej, szkolenia i warsztaty,
 8. przyznawanie honorowego patronatu Prezesa POT oraz logotypu „Polska”,
 9. realizację działań związanych z podnoszeniem jakości i standardu funkcjonowania punktów i centrów Informacji Turystycznej w ramach systemu IT w Polsce.

Departament Komunikacji Internetowej

Departament odpowiada za:

 1. realizacją działań promocyjnych w sieci na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, zgodnie z przyjętą strategią komunikacyjną oraz planami POT,
 2. zarządzanie utrzymaniem i rozwojem portali internetowych prowadzonych przez POT,
 3. prowadzenie analiz statystycznych portali POT oraz ich pozycjonowanie,
 4. obsługę i rozwój profili POT w mediach społecznościowych,
 5. prowadzenie kampanii internetowych,
 6. zarządzanie Repozytorium Informacji Turystycznej,
 7. koordynację prac związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Biuro Finansowo-Ekonomiczne

Biuro odpowiada za:

 1. sporządzanie i sprawowanie nadzoru nad wykonaniem wieloletnich, rocznych i okresowych planów finansowych,
 2. sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i analiz ekonomicznych,
 3. prowadzenie obsługi księgowej POT i Zagranicznych Ośrodków POT,
 4. realizację wszelkich operacji finansowych, w tym prowadzenie rachuby płac,
 5. realizację merytoryczną i finansową projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności podziałania 3.3.2 PO IR.

Biuro Administracyjne

Biuro odpowiada za:

 1. zapewnienie obsługi prawnej POT,
 2. koordynację procesu udzielania zamówień publicznych,
 3. realizację zadań z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych,
 4. realizację zadań dotyczących organizacji biura POT,
 5. realizację zadań związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności telefonicznej,
 6. prowadzenie archiwum zakładowego,
 7. obsługę Rady POT.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Grzegorz Cendrowski
Data publikacji:19.06.2020 13:25
Informację aktualizował:Martyna Rozesłaniec
Data aktualizacji:06.07.2020 10:58