Status prawny

Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną utworzoną w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą.

Nadzór na Polską Organizacją Turystyczną sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, którym obecnie jest Minister Sportu i Turystyki.

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. 2023 poz. 10) jest dostępna pod adresem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000010/T/D20230010L.pdf

Statut Polskiej Organizacji Turystycznej nadany przez Ministra Gospodarki w drodze rozporządzenia z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 903) jest dostępny pod adresem http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000903/O/D20190903.pdf.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. 2020 poz. 1281) jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001281/O/D20201281.pdf.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. 2021 poz. 1066) jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001066/O/D20211066.pdf.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. 2022 poz. 1292) jest dostępne pod adresem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001292/O/D20221292.pdf.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. 2022 poz. 2473) jest dostępne pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002473/O/D20222473.pdf

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny
Podmiot udostępniający informację:Polska Organizacja Turystyczna
Informację opublikował:Martyna Rozesłaniec
Data publikacji:26.06.2020 13:30
Informację aktualizował:Przemysław Marczewski
Data aktualizacji:23.05.2023 14:15