Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu E-turysta – Polski System Informacji Turystycznej

O G Ł O S Z E N I E

o publicznej prezentacji założeń projektu

E-turysta – Polski System Informacji Turystycznej

W związku z planowanym przez Polską Organizację Turystyczną przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa – będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „E-turysta – Polski System Informacji Turystycznej”, która odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. o godz. 12:00 w Warszawie. Dokładna lokalizacja zostanie przesłana do uczestników, którzy potwierdzili swój udział w prezentacji.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w prezentacji wszystkich zainteresowanych tematyką e-usług w sektorze turystyki. Zgłoszenia – jedna osoba z instytucji - należy przesłać potwierdzenie uczestnictwa w prezentacji do Pani Agnieszki Tomczyszyn, tel. 22 536 70 65, e-mail: agnieszka.tomczyszyn@pot.gov.pl. do dnia 08 kwietnia 2015 r. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału.

W programie prezentacji znajdą się następujące tematy:

1.    Przedstawienie założeń dla projektu E-turysta – Polski System Informacji Turystycznej:

a.    okres i koszt realizacji projektu

b.    główne cele projektu

c.    zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji projektu

d.    e-usługi, które powstaną lub zostaną rozwinięte w wyniku realizacji projektu

e.    procesy realizowane przez podmioty publiczne, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu

2.    Prezentacja zakładanego harmonogramu zamówień publicznych niezbędnych do realizacji projektu

Spotkanie zakończy się dyskusją zebranych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu E-turysta – Polski System Informacji Turystycznej
Podmiot udostępniający informację:Polska Organizacja Turystyczna
Informację opublikował:Katarzyna Draba
Data publikacji:30.03.2015 12:09
Informację aktualizował:Katarzyna Draba
Data aktualizacji:30.03.2015 12:09