Majątek POT - stan na 31.12.2014 r.

Stan na 31.12.2014 r.

 

 

AKTYWA

Stan na
31.12.2014 r.

w tys. zł.

A. Aktywa trwałe

4 777

Wartości niematerialne i prawne

769

Rzeczowe aktywa trwałe

3 996

Inwestycje długoterminowe

12

B. Aktywa obrotowe

7 953

Zapasy

43

Należności krótkoterminowe

484

Inwestycje krótkoterminowe

6 098

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 328

Aktywa razem

12 730

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek POT - stan na 31.12.2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Polska Organizacja Turystyczna
Informację opublikował:Katarzyna Draba
Data publikacji:01.12.2015 13:59
Informację aktualizował:Katarzyna Draba
Data aktualizacji:01.12.2015 15:35