Status prawny

­

Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną utworzoną w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą.

Nadzór na Polską Organizacją Turystyczną sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, którym obecnie jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 563) jest dostępna pod adresem http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000563/O/D20180563.pdf.

Statut Polskiej Organizacji Turystycznej nadany przez Ministra Gospodarki w drodze rozporządzenia z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 903) jest dostępny pod adresem http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000903/O/D20190903.pdf.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. 2020 poz. 1281) jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001281/O/D20201281.pdf 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. 2021 poz. 1066) jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001066/O/D20211066.pdf

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Status prawny
Podmiot udostępniający informację:Polska Organizacja Turystyczna
Informację opublikował:Martyna Rozesłaniec
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.06.2020 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.07.2021 11:44 Edycja dokumentu (Joanna Szyndler)
26.06.2020 13:30 Utworzenie dokumentu. (Martyna Rozesłaniec)