Joanna Szyndler

Miejsce pracy
Polska Organizacja Turystyczna
E-mail:
joanna.szyndler@pot.gov.pl