Grzegorz Cendrowski

Telefon
+48 (22) 536 70 58
Fax
+48 (22) 536 70 04
E-mail:
rzecznik@pot.gov.pl