Rejestr zmian w biuletynie

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Organy POT i ich kompetencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura POT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura POT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Prezesa POT w sprawie zmiany Regulaminuorganizacyjnego Biura POT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Struktura POT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Prezesa POT w sprawie zmianyRegulaminu organizacyjnego Biura POT.pdf
Dotyczy dokumentu:
Struktura POT - grafika
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura POT - grafika
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny POT - struktura.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Struktura POT - grafika
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Struktura POT - grafika

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna